1.8.21

מוזמנות בזאת הצעות לרכישת הזכויות - במקרקעין
הידועים כחלקה 365 בגוש 3946, ראשון לציון (להלן: "הנכס")
- תנאי להגשת הצעות הינו חתימה על מסמכי ההזמנה
אותה ניתן לקבל במשרד כונס הנכסים. 
- את ההצעות יש להגיש בכתב למשרד כונס הנכסים
באופן של מסירת מסמכי הזמנה שימסרו במשרד הח"מ
כשהם חתומים על ידי המציע (לאחר השלמת הנתונים הנדרשים מהמציע,
לרבות פרטי המציע, הכול כמפורט במסמכי ההזמנה)
עד ליום 01/08/2021 בשעה 17:00
בצרוף המחאה בנקאית או ערבות בנקאית
(שתהא בתוקף ל -90 יום ממועד מסירתה),
לפקודת כונס הנכסים בשיעור של 10% מסכום ההצעה בתוספת מע"מ (ככל שחל).
- הצעות יתקבלו החל מסך של 73,000,000 שקלים.

Подробнее
За более подробной информацией по лоту недвижимости аукциона, пожалуйста, обращайтесь к כפיר גבע, עו"ד ונוטריון из גבע - גולן | משרד עורכי-דין по 03-5607010

זכויות במקרקעין במגרש, ראשון לציון

каталог
  Предыдущий
Следующий 


Тип имущества זכויות במקרקעין במגרש
Город ראשון לציון
последний день для размещения ставки Воскресенье, 1.8.21, 17:00
блок 3946
участок 365

теги:

каталог
  Предыдущий
Следующий