10.6.21
Израиля
 רחוב הארבע 10, קומה 1 תל אביב

מוזמנות בזה הצעות לרכישת זכויות בעלות, בדירת מגורים בת 3.5 חדרים,

בקומה ראשונה, ברחוב פרופסור שור 35/7 שכונת מפדה אזרחי, חולון.

הידועה כגוש 6779 חלקה 52 תת חלקה 7 (להלן: "הנכס")

הזמנה זו אינה בגדר מכרז ודיני המכרזים לא יחולו עליה.

הצעות לרכישת הנכס על גבי טופס בניתן לקבל במשרד הח"מ,

יש להגיש במשרד כונסת הנכסים ברחוב הארבע 10, תל אביב קומה 1,

עד ולא יאוחר מיום 10/06/21 בשעה 13:00

בצירוף צ'ק בנקאי השווה ל -10% בשיעור ההצעה

לפקודת אורית גדיש - גלבוע, עו"ד.


לצפיה במודעה בשלמותה הכנסו לקישור הזה >>

За более подробной информацией по лоту недвижимости аукциона, пожалуйста, обращайтесь к אורית גדיש גלבוע, עו"ד из אורית גדיש-גלבוע | משרד עורכי דין по 03-6132671

דירה, 3.5 комнаты, חולון, רחוב פרופסור שור 35/7

каталог
  Предыдущий
Следующий 


Тип имущества דירה
Город חולון
соседство מפדה אזרחי
Адрес רחוב פרופסור שור 35/7
последний день для размещения ставки Четверг, 10.6.21, 13:00
блок 6779
участок 52
под-участок 7
комнаты 3.5
пол 1

теги:

каталог
  Предыдущий
Следующий