5.8.21

ה ח"מ, בתוקף תפקידו כנאמן לנכסי היחידה (להלן"הנאמן"),
מזמין בזה להציע לרכישת זכויות בדירת קוט'ג פנטהאוז
ברחוב מעפלי אגוז 36 ת"א,   דירה מספר 22,
הידועה כגוש: 7241 חלקה, 77 תת חלקה 21 ( להלן: "הדירה/הנכס").
- הצעות בכתב בנוסח המצורף למסמכי ההזמנה ובהתאם להנחיות המכרז,
בצירוף המחאה בנקאית על סך 5% מסכום ההצעה
לפקודת "ירון פוקס עו"ד בנאמנות" (להלן"הפקדון"),
יש למסור בהתאם להנחיות במסמכי המכרז בתיאום טלפוני מראש,
במעטפה סגורה, במשרדי הח"מ עד ולא יאוחר מיום 05/08/21 בשעה 12:00
מציע שיחזור בו מהצעתו, מכל סיבה שהיא בין לפני שניתנה לו
תשובה ובין לאחר שהצעתו נתקבלה- כספי הפיקדון יחולטו.
- לתיאום ביקור בנכס יש לפנות בדואר אלקטרוני:

עו"ד ירון פוקס, נאמן win4you2@gmail.com

За более подробной информацией по лоту недвижимости аукциона, пожалуйста, обращайтесь к ירון פוקס, עו"ד из ירון פוקס | עורך דין-נאמן по 03-6323248

דירת קוט'ג פנטהאוז, תל אביב, רחוב מעפלי אגוז 36, דירה מספר 22Тип имущества דירת קוט'ג פנטהאוז
Город תל אביב
Адрес רחוב מעפלי אגוז 36, דירה מספר 22
последний день для размещения ставки Четверг, 5.8.21, 12:00
блок 7241
участок 77
под-участок 21

теги: