התמחרות אינטרנטית - דירת מגורים בערד מכונס נכסים
14.6.21
ישראל
 חיפה - שד' המגינים 44, חיפה

1. המכר כפוף לאישור בית המשפט המחוזי בבאר שבע. המידע בהזמנה זו הוא כללי ביותר ואין בו כדי להוות מצג מצד כונס הנכסים בכל עניין הקשור לנכס.

רכישת הנכס תעשה על אחריות הרוכש, במצבו היום (AS-IS) וללא כל מצג מאת כונס הנכסים.

2. על המציע לבדוק בעצמו ועל אחריותו את טיב הנכס, מצבו התכנוני, הרישוי, הרישומי, המשפטי והפיזי, אפשרויות ניצולו,

הזכויות בנכס וכל יתר המגבלות החלות על הנכס.

3. מובהר למציעים שקיימת בעיית רישום בשל טעות בתשריט רישום הבית המשותף ועל המציע ובאחריותו לבדוק את הנושא הרישומי ולהעביר

את הזכויות לאחר אישור המכירה.

4. כונס הנכסים אינו מתחייב למכור את הנכס לבעל ההצעה הגבוה ביותר ו/או בכלל והוא שומר על זכותו לנהל משא ומתן עם המציעים ועם אחרים

ו/או לערוך תחרות בין המציעים ו/או בין חלק מהם ו/או בין אחרים ו/או לבטל את ההזמנה להציע הצעות ללא כל נימוק. דיני המכרזים אינם חלים על מכר זה.

5. כונס הנכסים לא ישלם דמי תיווך.

לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל עמרי אושינסקי, עו"ד ב"כ הנאמן מאייל עברון | משרד עורכי דין ונוטריון בטלפון 09-9500090

דירה, ערד, רחוב חן 13/12

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
נמכר: 

סוג נכס דירה
ישוב ערד
שכונה שכונת יעלים
כתובת רחוב חן 13/12
מועד אחרון להגשת הצעות יום חמישי, 8.4.21, 16:00
גוש 38201
חלקה 33
תת חלקה 13

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא