14.6.21

1. המכר כפוף לאישור בית המשפט המחוזי בבאר שבע. המידע בהזמנה זו הוא כללי ביותר ואין בו כדי להוות מצג מצד כונס הנכסים בכל עניין הקשור לנכס.

רכישת הנכס תעשה על אחריות הרוכש, במצבו היום (AS-IS) וללא כל מצג מאת כונס הנכסים.

2. על המציע לבדוק בעצמו ועל אחריותו את טיב הנכס, מצבו התכנוני, הרישוי, הרישומי, המשפטי והפיזי, אפשרויות ניצולו,

הזכויות בנכס וכל יתר המגבלות החלות על הנכס.

3. מובהר למציעים שקיימת בעיית רישום בשל טעות בתשריט רישום הבית המשותף ועל המציע ובאחריותו לבדוק את הנושא הרישומי ולהעביר

את הזכויות לאחר אישור המכירה.

4. כונס הנכסים אינו מתחייב למכור את הנכס לבעל ההצעה הגבוה ביותר ו/או בכלל והוא שומר על זכותו לנהל משא ומתן עם המציעים ועם אחרים

ו/או לערוך תחרות בין המציעים ו/או בין חלק מהם ו/או בין אחרים ו/או לבטל את ההזמנה להציע הצעות ללא כל נימוק. דיני המכרזים אינם חלים על מכר זה.

5. כונס הנכסים לא ישלם דמי תיווך.

За более подробной информацией по лоту недвижимости аукциона, пожалуйста, обращайтесь к עמרי אושינסקי, עו"ד ב"כ הנאמן из אייל עברון | משרד עורכי דין ונוטריון по 09-9500090

דירה, ערד, רחוב חן 13/12

Продан: 

Тип имущества דירה
Город ערד
соседство שכונת יעלים
Адрес רחוב חן 13/12
последний день для размещения ставки Четверг, 8.4.21, 16:00
блок 38201
участок 33
под-участок 13

теги: