התמחרות אינטרנטית - בית בראשון לציון מכונס נכסים
ד"ר ש. סלפוי ושות'- עורכי דין
15.8.21

1. בתוקף תפקידו ככונס נכסים, מבקש הח"מ לקבל הצעות לרכישת נכס ברחוב נאות גולן 4, בשכונת "נווה דקלים",

ראשון לציון, הידוע כגוש 5435 חלקה 123 (להלן: "הנכס").

2. תיאור הנכס: שטח המגרש 297 מ"ר מחצית משטח החלקה (ע"פ הסכם שיתוף).

בתחומו בנוי בית מגורים צמוד קרקע דו משפחתי,  דו קומתי ועליית גג מעל קומת מרתף בשטח עפ"י היתר בניה כולל של כ-238 מ"ר + מרפסות בשטח כולל של כ-31 מ"ר.

3. הקונה שהצעתו תתקבל, ירכוש את הנכס במצבו הפיסי והמשפטי כפי שהוא ("AS-IS"), על אחריותו הבלעדית ועליו בלבד,

מוטלת החובה לבדוק את כל הטעון בדיקה ביחס לנכס, להתאמתו לרישום הזכויות,

למצבו התכנוני,

הרישומי ולמצבו הפיסי, אין במודעה זו או בכל חומר ו/או מידע שיימסר על ידי הח"מ או מי מטעמו כדי להוות מצג כלשהו.

4. הצעות בצירוף המחאה בנקאית/ערבות בנקאית אוטונומית, בשיעור של 10% מערך ההצעה, לפקודת עו"ד שמואל סלפוי - כונס הנכסים,

יש להגיש במשרד הח"מ, וזאת בטופס שניתן לקבלו במשרד הח"מ 

ועד ליום 01/08/2021 בשעה 10:00.

5. הנכס יוצג:

ביום ב' 12/07/2021 בין השעות 09:00-11:00,

וכן ביום ה' 15/07/2021 בין השעות 16:00-18:00 

6. הח"מ אינו כפוף לדיני המכרזים והוא רשאי,

בכל שלב שהוא, משא ומתן עם המציעים או מי מהם בנפרד,

לערוך התמחרות, להאריך את המועד לקבלת הצעות, ואין הוא חייב לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא.

7. כונס הנכסים יהיה רשאי לערוך הליך התמחרות אינטרנטי, אשר ייעשה ממקום מושבו של המציע באמצעות האינטרנט.

המציע יקבל שם משתמש וסיסמה ויוכל להציע את הצעותיו במהלך הליך ההתמחרות באמצעות טלפון נייד (אפליקציה) או באמצעות מחשב.

8. המכירה כפופה לאישור הנושה המובטח, רשם ההוצאה לפועל ובית המשפט.

9. המציע שהצעתו תתקבל יידרש לחתום על הסכם המכר בהתאם לנוסח שנקבע ע"י כונס הנכסים ואשר נמצא לעיון המציעים במשרד הח"מ.

עותק הסכם המכר ניתן לקבל בפניה למשרד הח"מ.

10. מציע שהצעתו תתקבל ויחזור בו מהצעתו או יסרב לחתום על הסכם המכר שיצורף מכל סיבה שהיא ערבותו/המחאתו תחולט.

11. לקבלת פרטים נוספים ניתן לפנות בכתב למזכירות משרדו של הח"מ.


לפרטים נוספים ניתן לפנות: 

ד"ר שמואל סלפוי, עו"ד - כונס הנכסים

רח' בר כוכבא 23, בני-ברק

טל: 03-7526655, פקס: 03-7526673

מייל: netanel@slepoy-maoz.com

למידע נוסף
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל עו"ד נתנאל משרקי מד"ר ש. סלפוי ושות'- עורכי דין בטלפון 03-7526655

בית צמוד קרקע, ראשון לציון, ברחוב נאות גולן 4

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
נמכר: 
עמלת בית המכירות: למידע נוסף

סוג נכס בית צמוד קרקע
ישוב ראשון לציון
שכונה נווה דקלים
כתובת ברחוב נאות גולן 4
מועד אחרון להגשת הצעות יום ראשון, 1.8.21, 10:00
גוש 5435
חלקה 123
גודל 297 מ"ר
הערות תיאור הנכס: שטח המגרש 297 מ"ר מחצית משטח החלקה (ע"פ הסכם שיתוף). בתחומו בנוי
בית מגורים צמוד קרקע דו משפחתי, דו קומתי ועליית גג מעל קומת מרתף בשטח עפ"י היתר בניה כולל של
כ-238 מ"ר + מרפסות בשטח כולל של כ-31 מ"ר.

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
נגישות
menu