מגרש בבני עייש מכונס נכסים
בן עזרא מקסים,משרד עורכי דין
30.7.21

הזמנה להציע הצעות לרכישת בית ומגרש בבני עי"ש

  • מוזמנות בזה הצעות לרכישת זכויות בבית קרקע בשטח של כ-50 מ"ר הבנוי על מגרש בגודל של 501 מ"ר, הידוע כחלקה 20 גוש 2250 בית מס' 94א' ברח' הגפן 7, בני עי"ש, הזכויות הנמכרות כוללות את הבית והמגרש (להלן: הנכס").
  • הזכויות בנכס נמכרות במסגרת תיק בית משפט לענייני משפחה בראשון לציון והמכירה מותנית באישור בית המשפט.
  • הזכויות בנכס נמכרות בהתאם למצבו הפיזי, המשפטי והתכנוני -AS-IS, ועל המציע ובאחריותו לבדוק את מצבו התכנוני, הפיזי והמשפטי של הזכויות, לרבות רישומן בפנקסי הרישום הרלוונטיים ו/או אצל כל הרשויות המוסמכות.
  • האמור לעיל הוא לצורך מידע מבלי שיש בו כדי להוות מצג כלשהו של הח"מ.
  • הצעות לרכישת הזכויות תתקבלנה במשרדי הח"מ עד ליוםה-30.7.2021 על גבי טופס שאת ניסוחו ניתן לקבל במשרדי הח"מ, בצירוף המחאה בנקאית בגובה של 10% מערך ההצעה. אין הח"מ מתחייב לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא והוא שומר לעצמו את הזכות לנהל מו"מ עם המציעים ו/או התמחרות ו/או כל הליך מכירה שהוא לפי שיקול דעתו.
  • מציע שהצעתו תתקבל וחיזור בו מהצעתו מכל סיבה שהיא, תחולט ההפקדה שניתנה על ידו, כפיצוי קבוע ומוסכם מראש.
  • ביקור בנכס ייערך ביום ה- 20.7.2021 בין השעות 12:00 לשעה 16:00.

מקסים בן עזרא, עו"ד

כונס הנכסים

מרח' האורגים 35, אשדוד

טל: 077-5355489; פקס: 077-5572537

bmaxoffice@gmail.com


למידע נוסף
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל תמר מבן עזרא מקסים,משרד עורכי דין בטלפון 077-5355489

זכויות בבית קרקע + מגרש, בני עי"ש, בית מס' 94 א' ברח' הגפן 7

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

עמלת בית המכירות: למידע נוסף

סוג נכס זכויות בבית קרקע + מגרש
ישוב בני עי"ש
כתובת בית מס' 94 א' ברח' הגפן 7
מועד אחרון להגשת הצעות יום שישי, 30.7.21
גוש 2250
חלקה 20
גודל 501 מ"ר
הערות רכישת זכויות בבית קרקע בשטח של כ- 50 מ"ר הבנוי על מגרש בגודל של 501 מ"ר, הידוע כחלקה 20 גוש 2250 בית מס' 94 א' ברח' הגפן 7 , בני עי"ש, הזכויות הנמכרות כוללות
את הבית והמגרש (להלן: הנכס").

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא