21.7.21

הצעות בכתב לרכישת הזכויות יש להגיש על גבי טופס הצעה בלתי חוזרת
לרכישת הזכויות, בצירוף נוסח הסכם המכר, שהוא חתום בידי המציע
וזאת לא יאוחר מיום 21/07/21 בשעה 12:00
בצירוף שיק בנקאי על סך 10% מערך ההצעה כערבות.

לפרטים נוספים ניתן לפנות:
- קרוליין עידן, עו"ד
מנחם בגין 37 תל אביב
טלפון: 050-9988814
- מנשה יהודה משה, עו"ד
מנחם בגין 37 תל אביב
טלפון: 03-5665775
Подробнее
За более подробной информацией по лоту недвижимости аукциона, пожалуйста, обращайтесь к קרוליין עידן из קרוליין עידן | משרד עורכי דין по 050-998-8814

זכויות בדירת מגורים, 3 комнаты, תל אביב, רחוב שדרות הר ציון 34

каталог
  Предыдущий
Следующий 


Тип имущества זכויות בדירת מגורים
Город תל אביב
Адрес רחוב שדרות הר ציון 34
последний день для размещения ставки Среда, 21.7.21, 12:00
блок 9029
участок 12
под-участок 2
комнаты 3

теги:

каталог
  Предыдущий
Следующий