דירה בתל אביב מכונס נכסים
קרוליין עידן | משרד עורכי דין
21.7.21

הצעות בכתב לרכישת הזכויות יש להגיש על גבי טופס הצעה בלתי חוזרת
לרכישת הזכויות, בצירוף נוסח הסכם המכר, שהוא חתום בידי המציע
וזאת לא יאוחר מיום 21/07/21 בשעה 12:00
בצירוף שיק בנקאי על סך 10% מערך ההצעה כערבות.

לפרטים נוספים ניתן לפנות:
- קרוליין עידן, עו"ד
מנחם בגין 37 תל אביב
טלפון: 050-9988814
- מנשה יהודה משה, עו"ד
מנחם בגין 37 תל אביב
טלפון: 03-5665775
למידע נוסף
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל קרוליין עידן מקרוליין עידן | משרד עורכי דין בטלפון 050-998-8814

זכויות בדירת מגורים, 3 חדרים, תל אביב, רחוב שדרות הר ציון 34

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 


סוג נכס זכויות בדירת מגורים
ישוב תל אביב
כתובת רחוב שדרות הר ציון 34
מועד אחרון להגשת הצעות יום רביעי, 21.7.21, 12:00
גוש 9029
חלקה 12
תת חלקה 2
חדרים 3

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
נגישות
menu