מגרש בחולון מכונס נכסים
20.7.21

1. הצעות יש להעביר בכתב עד ליום 20/07/21 בשעה 14:00,
בצירוף המחאה בנקאית בשיעור 10% מגובה
ההצעה לפקודת " עופר מגזניק, עו"ד - כונס נכסים", אל המשרד עוה"ד מגזניק-שני,
ברחוב שוהם 5, רמת גן
2. נוסח ההצעה וההסכם עליהם ידרש המציע לחתום מצויים במשרד הח"מ,
אשר יהיה ראשי לערוך בנוסח שינויים לפי הצורך.

למידע נוסף
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל עופר מגזניק, עו"ד ממגזניק - שני & גולן | משרד עורכי דין בטלפון 03-6932093

מגרש, חולון

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 


סוג נכס מגרש
ישוב חולון
מועד אחרון להגשת הצעות יום שלישי, 20.7.21, 14:00
גוש 6734
חלקה 252
גודל 328 מ"ר

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
נגישות
menu