20.7.21

1. הצעות יש להעביר בכתב עד ליום 20/07/21 בשעה 14:00,
בצירוף המחאה בנקאית בשיעור 10% מגובה
ההצעה לפקודת " עופר מגזניק, עו"ד - כונס נכסים", אל המשרד עוה"ד מגזניק-שני,
ברחוב שוהם 5, רמת גן
2. נוסח ההצעה וההסכם עליהם ידרש המציע לחתום מצויים במשרד הח"מ,
אשר יהיה ראשי לערוך בנוסח שינויים לפי הצורך.

За более подробной информацией по лоту недвижимости аукциона, пожалуйста, обращайтесь к עופר מגזניק, עו"ד из מגזניק - שני & גולן | משרד עורכי דין по 03-6932093

מגרש, חולון

каталог
  Предыдущий
Следующий 


Тип имущества מגרש
Город חולון
последний день для размещения ставки Вторник, 20.7.21, 14:00
блок 6734
участок 252
размер 328 м2

теги:

каталог
  Предыдущий
Следующий