דירה ברמת גן מכונס נכסים
שלומי באשי | משרד עורכי דין
21.7.21

1. הצעות לרכישת הנכס יש להגיש בכתב במשרדי הח"מ,
לא יאוחר מיום 21/07/21 בשעה 12:00
להצעה תצורף ערבות בנקאית בלתי מותנית, בגובה של 5% מן הסכום המוצע,
או המחאה בנקאית לפקודת כונס הנכסים בסך 5% מערך ההצעה.
הערבות או ההמחאה תחולט במקרה שהמציע יחזור בו מהצעתו.
2. התמחרות בין כל מגישי ההצעות תתקיים במשרדו של עו"ד שלומי באשי,
בדרך מנחם בגין 148 תל אביב, ביום 22/07/21 בשעה 16:00

ניתן לקבל מידע מידע אודות הנכס בפנייה לכונסי הנכסים:
- טליה שקולניק, עו"ד
רחוב העצמאות 9 , חיפה
טל: 04-8641148
- שלומי באשי, עו"ד
דרך מנחם בגין 148, תל אביב
טל: 03-6076221
למידע נוסף
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל שלומי באשי משלומי באשי | משרד עורכי דין בטלפון 03-6076221

דירה, רמת גן, רחוב מעלה השחר 2, דירה מספר 2

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 


סוג נכס דירה
ישוב רמת גן
כתובת רחוב מעלה השחר 2, דירה מספר 2
מועד אחרון להגשת הצעות יום רביעי, 21.7.21, 12:00
גוש 6158
חלקה 1334
תת חלקה 6
גודל 49.50 מ"ר
קומה 1

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
נגישות
menu