21.7.21

1. הצעות לרכישת הנכס יש להגיש בכתב במשרדי הח"מ,
לא יאוחר מיום 21/07/21 בשעה 12:00
להצעה תצורף ערבות בנקאית בלתי מותנית, בגובה של 5% מן הסכום המוצע,
או המחאה בנקאית לפקודת כונס הנכסים בסך 5% מערך ההצעה.
הערבות או ההמחאה תחולט במקרה שהמציע יחזור בו מהצעתו.
2. התמחרות בין כל מגישי ההצעות תתקיים במשרדו של עו"ד שלומי באשי,
בדרך מנחם בגין 148 תל אביב, ביום 22/07/21 בשעה 16:00

ניתן לקבל מידע מידע אודות הנכס בפנייה לכונסי הנכסים:
- טליה שקולניק, עו"ד
רחוב העצמאות 9 , חיפה
טל: 04-8641148
- שלומי באשי, עו"ד
דרך מנחם בגין 148, תל אביב
טל: 03-6076221
За более подробной информацией по лоту недвижимости аукциона, пожалуйста, обращайтесь к שלומי באשי из שלומי באשי | משרד עורכי דין по 03-6076221

דירה, רמת גן, רחוב מעלה השחר 2, דירה מספר 2

каталог
  Предыдущий
Следующий 


Тип имущества דירה
Город רמת גן
Адрес רחוב מעלה השחר 2, דירה מספר 2
последний день для размещения ставки Среда, 21.7.21, 12:00
блок 6158
участок 1334
под-участок 6
размер 49,5 м2
пол 1

теги:

каталог
  Предыдущий
Следующий