חד משפחתי בבית לחם הגלילית מכונס נכסים
28.7.21

1. פרטים על הנכס תנאי רכישה וכן מידע ניתן לקבל במשרד הח"מ,
כונס הנכסים, עו"ד שלומי אביטן.
2. הצעות לרכישת הנכס יש להגיש בכתב וזאת לא יאוחר מיום 28/07/2021
3. במשרדי הח"מ כונס הנכסים, עו"ד שלומי אביטן,
על גבי טופס שאת נוסחו ניתן לקבל במשרדי הח"מ,
בצירוף המחאה בנקאית בשיעור של 10% מסכום ההצעה,
ערוכה לפקודת הח"מ כונס הנכסים, עו"ד שלומי אביטן.
4. ביקור בנכס למועניינים, יערך בתיאום מראש עם משרד כונס הנכסים.
למידע נוסף
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל בת אל משלומי אביטן ושות' | משרד עורכי דין ונוטריון בטלפון 04-8665022

בית מגורים חד משפחתי, בית לחם הגלילית

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 


סוג נכס בית מגורים חד משפחתי
ישוב בית לחם הגלילית
מועד אחרון להגשת הצעות יום רביעי, 28.7.21, 12:00
גוש 1137
חלקה חלק מחלקה 2
מגרש 186 - 134 לפי תצ"ר

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
נגישות
menu