בית צמוד קרקע עם זכויות בניה בחולון מכונס נכסים
יום חמישי, 29.7.21, 17:00 (שעון ישראל)

1. הצעות בכתב יש למסור למשרדו של הח"מ עד ליום 29/07/21 בשעה 17:00
בצירוף המחאה בנקאית לפקודת רשות האכיפה והגביה
בשיעור 10% מגובה ההצעה וכמו כן יש לחתום על טופס הצעה.
2. לקבלת מידע לגבי הנכס ומועדים להצגתו יש לפנות ישירות למשרד הח"מ,
באמצעות מייל:  ravit@urigil-law.co.il
3. הסכם המכר מצוי במשרד הח"מ לעיון המציע.
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל עמי ריינברג מאורי גיל עורכי דין בטלפון 09-9501335

צמוד קרקע במבנה דו משפחתי עם זכויות בניה נוספות, חולון, רחוב ההסתדרות 164 א'

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

להשתתפות לחץ כאן
ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום, הקנייה הינה ישירות מהמוכר המקיים את המכירה, וללא עמלות קנייה או דמי תיווך.

סוג נכס צמוד קרקע במבנה דו משפחתי עם זכויות בניה נוספות
ישוב חולון
כתובת רחוב ההסתדרות 164 א'
מועד אחרון להגשת הצעות יום חמישי, 29.7.21, 17:00
גוש 6020
חלקה חלק מחלקה 462
הערות ,

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא