29.7.21

1. הצעות בכתב יש למסור למשרדו של הח"מ עד ליום 29/07/21 בשעה 17:00
בצירוף המחאה בנקאית לפקודת רשות האכיפה והגביה
בשיעור 10% מגובה ההצעה וכמו כן יש לחתום על טופס הצעה.
2. לקבלת מידע לגבי הנכס ומועדים להצגתו יש לפנות ישירות למשרד הח"מ,
באמצעות מייל:  ravit@urigil-law.co.il
3. הסכם המכר מצוי במשרד הח"מ לעיון המציע.
Подробнее
За более подробной информацией по лоту недвижимости аукциона, пожалуйста, обращайтесь к עמי ריינברג из אורי גיל עורכי דין по 09-9501335

צמוד קרקע במבנה דו משפחתי עם זכויות בניה נוספות, חולון, רחוב ההסתדרות 164 א'Тип имущества צמוד קרקע במבנה דו משפחתי עם זכויות בניה נוספות
Город חולון
Адрес רחוב ההסתדרות 164 א'
последний день для размещения ставки Четверг, 29.7.21, 17:00
блок 6020
участок חלק מחלקה 462
Примечания ,

теги: