דירה בחולון מכונס נכסים
1.8.21

על כל משתתף במכירה להגיש הצעה בכתב לח"מ,
עד ליום 01/08/21 בשעה 14:00 
בצירוף 10% מגובה הצעתו בשיק בנקאי או ערבות בנקאית
שיחולטו במידה ואותו מציע יזכה במכרז ולא יממש את הצעתו.

לפרטים נוספים ניתן לפנות לכונסי הנכסים:
- שירת ישיר, עו"ד
רחוב הרצל 3, ת.ד 678, אשקלון
טל: 076-5432324
מייל: 8289301@gmail.com
- עמונואל שרעבי, עו"ד
רחוב חובבי ציון 10 פתח תקוה
טל: 03-9310186
מייל: ytzhak4@gmail.com
למידע נוסף
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל עמנואל שרעבי, עו"ד מעמנואל שרעבי ואח' | משרד עו"ד וטו"ר בטלפון 03-9310186

דירה, חולון, רחוב יסוד המעלה 1 דירה 3

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 


סוג נכס דירה
ישוב חולון
שכונה נאות שושנים
כתובת רחוב יסוד המעלה 1 דירה 3
מועד אחרון להגשת הצעות יום ראשון, 1.8.21, 14:00
גוש 6021
חלקה 790
תת חלקה 11
קומה 1

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
נגישות
menu