מגרש ברמת גן מכונס נכסים
יום ראשון, 1.8.21, 12:00 (שעון ישראל)

1. מכירת הממכר תעשה על פי הסכם מכר שעותק ממנו (בצירוף מסמכי ההזמנה)
יישלח במייל או בפקס או יימסר במשרדי הח"מ לכל מי שיבקש זאת.
2. הצעות תוגשנה בכתב, במשרדי הח"מ, ע ד ליום 1/08/21 בשעה 12:00,
במסירה ידינית בלבד.

לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל יגאל דורון מעמר רייטר ז'אן שוכטוביץ ושות' בטלפון 03-60019601

מגרש, רמת גן

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

להשתתפות לחץ כאן
ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום, הקנייה הינה ישירות מהמוכר המקיים את המכירה, וללא עמלות קנייה או דמי תיווך.

סוג נכס מגרש
ישוב רמת גן
שכונה קרית החינוך - תל השומר
מועד אחרון להגשת הצעות יום ראשון, 1.8.21, 12:00
גוש 7313
חלקה 26
גודל 1,497 מ"ר

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא