1.8.21

1. מכירת הממכר תעשה על פי הסכם מכר שעותק ממנו (בצירוף מסמכי ההזמנה)
יישלח במייל או בפקס או יימסר במשרדי הח"מ לכל מי שיבקש זאת.
2. הצעות תוגשנה בכתב, במשרדי הח"מ, ע ד ליום 1/08/21 בשעה 12:00,
במסירה ידינית בלבד.

За более подробной информацией по лоту недвижимости аукциона, пожалуйста, обращайтесь к יגאל דורון из עמר רייטר ז'אן שוכטוביץ ושות' по 03-60019601

מגרש, רמת גן

каталог
  Предыдущий
Следующий 


Тип имущества מגרש
Город רמת גן
соседство קרית החינוך - תל השומר
последний день для размещения ставки Воскресенье, 1.8.21, 12:00
блок 7313
участок 26
размер 1 497 м2

теги:

каталог
  Предыдущий
Следующий