דירה בחולון מנאמן
שפירא ושות' עורכי דין
1.8.21

1. לתיאום סיור בנכס ניתן לפנות למשרדו של הנאמן הח"מ,
עו"ד עופר שפירא בטלפון: 03-5252537
ו/או לעו"ד מאור ישעיהו ממשרד הנאמן בפלאפון: 054-2353303
2. הצעות בכתב לרכישת הנכס, יש להגיש למשרדי הח"מ
עד ליום 1/08/21 בשעה 12:00 על גבי טופס הצעה בלתי חוזרת,
בצירוף נוסח הסכם המכר כשהוא חתום בידי המציע ובצירוף המחאה בנקאית/ערבות בנקאית /ערבות בנקאית אוטונומית לפקודת הח"מ,
בתוקף לשלושה חודשים, על סך השווה ל-5% מהסכום המוצע.
שינוי אשר יעשה בהסכם המכר עלול להביא לפסילת ההצעה.
למידע נוסף
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל עופר שפירא, עו"ד משפירא ושות' עורכי דין בטלפון 03-7766999

דירה, חולון, רחוב ראש פינה 19/5 כניסה ה'

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 


סוג נכס דירה
ישוב חולון
כתובת רחוב ראש פינה 19/5 כניסה ה'
מועד אחרון להגשת הצעות יום ראשון, 1.8.21, 12:00
גוש 6021
חלקה 738
תת חלקה 29

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא