דירה בחולון מנאמן
יום ראשון, 1.8.21, 12:00 (שעון ישראל)

1. לתיאום סיור בנכס ניתן לפנות למשרדו של הנאמן הח"מ,
עו"ד עופר שפירא בטלפון: 03-5252537
ו/או לעו"ד מאור ישעיהו ממשרד הנאמן בפלאפון: 054-2353303
2. הצעות בכתב לרכישת הנכס, יש להגיש למשרדי הח"מ
עד ליום 1/08/21 בשעה 12:00 על גבי טופס הצעה בלתי חוזרת,
בצירוף נוסח הסכם המכר כשהוא חתום בידי המציע ובצירוף המחאה בנקאית/ערבות בנקאית /ערבות בנקאית אוטונומית לפקודת הח"מ,
בתוקף לשלושה חודשים, על סך השווה ל-5% מהסכום המוצע.
שינוי אשר יעשה בהסכם המכר עלול להביא לפסילת ההצעה.
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל עופר שפירא, עו"ד משפירא ושות' עורכי דין בטלפון 03-7766999

דירה, חולון, רחוב ראש פינה 19/5 כניסה ה'

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

להשתתפות לחץ כאן
ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום, הקנייה הינה ישירות מהמוכר המקיים את המכירה, וללא עמלות קנייה או דמי תיווך.

סוג נכס דירה
ישוב חולון
כתובת רחוב ראש פינה 19/5 כניסה ה'
מועד אחרון להגשת הצעות יום ראשון, 1.8.21, 12:00
גוש 6021
חלקה 738
תת חלקה 29

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא