דירה בתל אביב מעיזבון
שלמה בלן | משרד עורכי דין
1.8.21

1. הצעות לרכישת הדירה תתקבלנה במשרד הח"מ
עד ליום 1/08/2021 בשעה 14:00
ההצעות תוגשנה למנהל העיזבון על גבי טופס ההצעה לרכישת הדירה
בצירוף נוסח חוזה המכר חתומים ע"י המציע (להלן - "טפסי ההצעה")
ובצירוף שיק בנקאי לפקודת הח"מ בסך של 5% מגובה ההצעה (להלן"הבטוחה")
2. את טופס ההצעה ונוסח חוזה המכר ניתן לקבל בפניה
לדוא"ל למשרד הח"מ: ballansh@netvision.net.il
3. ביקור בדירה ייקבע בתיאום טלפוני עם משרד הח"מ.
למידע נוסף
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל שלמה בלן, עו"ד משלמה בלן | משרד עורכי דין בטלפון 03-6960806

דירה, תל אביב, רחוב בני משה 31

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 


סוג נכס דירה
ישוב תל אביב
כתובת רחוב בני משה 31
מועד אחרון להגשת הצעות יום ראשון, 1.8.21, 14:00
גוש 6107
חלקה 388
תת חלקה 10
קומה 3

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא