דירה בחיפה מכונס נכסים
1.8.21

הצעות בכתב יש להעביר עד ליום 1/08/21 בשעה 12:00 למשרדי כונסי הנכסים

על גבי הסכם מכר שהעתק ממנו ניתן לקבל ממשרדי כונסי הנכסים,

בצירוף המחאה בנקאית לפקודת עוה"ד ליאורה אוחנה ונדב ראול לרנר,

בשיעור 10% מגובה ההצעה, שתוקפה למשך שישה חודשים מיום הגשת ההצעה,

אשר תחולט ככל ומציע שהצעתו הוכרזה כזוכה יחזור בו מהצעתו,

מכל סיבה שהיא וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר המוקנה לכונס הנכסים.


לפרטים נוספים ניתן לפנות:

- נדב ראול לרנר, עו"ד

רחוב הנביאים 20, חיפה

טל: 04-8644116

- ליאורה אוחנה, משרד עורכי דין ונוטריון

דרך העצמאות 43, חיפה

טל: 04-8675556

למידע נוסף
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל ליאורה אוחנה, עו"ד מליאורה אוחנה | משרד עורכי דין ונוטריון בטלפון 04-8644116

דירה, 4 חדרים, חיפה, רחוב קליבנוב 28

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 


סוג נכס דירה
ישוב חיפה
כתובת רחוב קליבנוב 28
מועד אחרון להגשת הצעות יום ראשון, 1.8.21, 12:00
גוש 11215
חלקה 14
תת חלקה 92
חדרים 4
קומה 12

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא