1.8.21

הצעות בכתב יש להעביר עד ליום 1/08/21 בשעה 12:00 למשרדי כונסי הנכסים

על גבי הסכם מכר שהעתק ממנו ניתן לקבל ממשרדי כונסי הנכסים,

בצירוף המחאה בנקאית לפקודת עוה"ד ליאורה אוחנה ונדב ראול לרנר,

בשיעור 10% מגובה ההצעה, שתוקפה למשך שישה חודשים מיום הגשת ההצעה,

אשר תחולט ככל ומציע שהצעתו הוכרזה כזוכה יחזור בו מהצעתו,

מכל סיבה שהיא וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר המוקנה לכונס הנכסים.


לפרטים נוספים ניתן לפנות:

- נדב ראול לרנר, עו"ד

רחוב הנביאים 20, חיפה

טל: 04-8644116

- ליאורה אוחנה, משרד עורכי דין ונוטריון

דרך העצמאות 43, חיפה

טל: 04-8675556

Подробнее
За более подробной информацией по лоту недвижимости аукциона, пожалуйста, обращайтесь к ליאורה אוחנה, עו"ד из ליאורה אוחנה | משרד עורכי דין ונוטריון по 04-8644116

דירה, 4 комнаты, חיפה, רחוב קליבנוב 28

каталог
  Предыдущий
Следующий 


Тип имущества דירה
Город חיפה
Адрес רחוב קליבנוב 28
последний день для размещения ставки Воскресенье, 1.8.21, 12:00
блок 11215
участок 14
под-участок 92
комнаты 4
пол 12

теги:

каталог
  Предыдущий
Следующий