דירה בבת ים מכונס נכסים
עשהאל יפרח | משרד עורכי דין
1.8.21

1. את הדירה ניתן לראות בתיאום טלפוני בלבד

עם משרד הח"מ בטלפון: 052-7474810

2. הצעות לרכישת הדירה ניתן להגיש במשרדי הח"מ עד ליום 01/08/21

על המציע לצרף להצעתו שיק בנקאי או ערבות בנקאית

לטובת עוה"ד עשהאל יפרח כונס נכסים,

בסכום השווה בשקלים ל 10% מסכום ההצעה.

הערבות תהיה בתוקף לארבעה חודשים.

השיק או הערבות יחולטו במקרה שמציע שהצעתו נתקבלה,

יחזור בו מהצעתו.

3. לאחר התאריך- 01/08/21 המציעים יוזמנו טלפונית לישיבת התמחרות.

למידע נוסף
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל עשהאל יפרח, עו"ד מעשהאל יפרח | משרד עורכי דין בטלפון 052-7474810

דירה, 2 חדרים, בת ים, רחוב ניצנה 16

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 


סוג נכס דירה
ישוב בת ים
כתובת רחוב ניצנה 16
מועד אחרון להגשת הצעות יום ראשון, 1.8.21, 13:00
גוש 7133
חלקה 54
תת חלקה 4
חדרים 2
קומה 1

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא