דירה בחולון מכונס נכסים
יום חמישי, 5.8.21, 15:00 (שעון ישראל)

1. מציע המעוניין לרכוש את הנכס, יגיש הצעתו הכתובה בצירוף המחאה בנקאית לקפודת מי מעוה"ד הח"מ בגובה 10% מסכום ההצעה,

במשרד עוה"ד רן רייכמן ו/או במשרד שרון חומרי

עד ולא יאוחר מיום 05/08/21 בשעה 15:00
הצעה שאליה לא תצורף המחאה בנקאית - תיפסל 
2. ביקורים בנכס יש לתאם אך ורק עם אחד ממשרדי עורכי הדין הח"מ.

לפרטים נוספים ניתן לפנות:
- שרון חומרי, עו"ד
רחוב נח מוזס 2 ראשל"צ
טל: 03-5075170
מייל: h.sharon@012.net.il
- רן רייכמן, עו"ד
רחוב הארבע 28 תל אביב
טל: 03-7524213
מייל: office@raichman.com

לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל רן רייכמן, עו"ד מרן רייכמן | משרד עורכי דין בטלפון 077-7277964

דירה, 4 חדרים, חולון, ברחוב זלמן ארן 9/1

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

להשתתפות לחץ כאן
ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום, הקנייה הינה ישירות מהמוכר המקיים את המכירה, וללא עמלות קנייה או דמי תיווך.

סוג נכס דירה
ישוב חולון
כתובת ברחוב זלמן ארן 9/1
מועד אחרון להגשת הצעות יום חמישי, 5.8.21, 15:00
גוש 6049
חלקה 351
תת חלקה 1
חדרים 4

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא