דירה בחולון מכונס נכסים
רן רייכמן | משרד עורכי דין
5.8.21

1. מציע המעוניין לרכוש את הנכס, יגיש הצעתו הכתובה בצירוף המחאה בנקאית לקפודת מי מעוה"ד הח"מ בגובה 10% מסכום ההצעה,

במשרד עוה"ד רן רייכמן ו/או במשרד שרון חומרי

עד ולא יאוחר מיום 05/08/21 בשעה 15:00
הצעה שאליה לא תצורף המחאה בנקאית - תיפסל 
2. ביקורים בנכס יש לתאם אך ורק עם אחד ממשרדי עורכי הדין הח"מ.

לפרטים נוספים ניתן לפנות:
- שרון חומרי, עו"ד
רחוב נח מוזס 2 ראשל"צ
טל: 03-5075170
מייל: h.sharon@012.net.il
- רן רייכמן, עו"ד
רחוב הארבע 28 תל אביב
טל: 03-7524213
מייל: office@raichman.com

למידע נוסף
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל רן רייכמן, עו"ד מרן רייכמן | משרד עורכי דין בטלפון 077-7277964

דירה, 4 חדרים, חולון, ברחוב זלמן ארן 9/1

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 


סוג נכס דירה
ישוב חולון
כתובת ברחוב זלמן ארן 9/1
מועד אחרון להגשת הצעות יום חמישי, 5.8.21, 15:00
גוש 6049
חלקה 351
תת חלקה 1
חדרים 4

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא