בית בירושלים מכונס נכסים
חגית זיו | משרדי עורכי דין
10.8.21

1. את ההצעות לרכישת הנכס יש להגיש בכתב
למשרדה של הח"מ עד ולא יאוחר מיום 10/08/21
כשהן נקובות בשקלים חדשים.
להצעות יש לצרף המחאה בנקאית לפקודת הח"מ,
על סך השווה ל 10% מסכום ההצעה.
המחאה תחולט במקרה שמציע שהצעתו אושרה
יחזור בו מהצעתו ו/או לא יעמוד בהצעתו ו/או לא יחתום על הסכם מכר
מיד עם קבלת הצעתו.
2. פרטים נוספים אודות הנכס והעתק חוו"ד שמאי מקרקעים (ללא סכום),
ניתן לקבל בפניה לח"מ.

לפרטים נוספים ניתן לפנות:
- דוד עשור, טו"ר
בית הדפוס 20 בניין 1 ירושלים
טל: 052-7196716
מייל: david-asor@walla.co.il
- חגית זיו, עו"ד
בית הדפוס 12 ירושלים
טל: 02-6525064
מייל: hgitzivadv@hotmail.com
למידע נוסף
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל חגית זיו, עו"ד מחגית זיו | משרדי עורכי דין בטלפון 02-6525064

דירת מגורים בבניין משותף, ירושלים, רחוב אבשלום חביב 28

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 


סוג נכס דירת מגורים בבניין משותף
ישוב ירושלים
שכונה שכונת תלפיות מזרח (ארמון הנציב)
כתובת רחוב אבשלום חביב 28
מועד אחרון להגשת הצעות יום שלישי, 10.8.21, 10:00
גוש 30207
חלקה 11
תת חלקה 18

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
נגישות
menu