от חגית זיו | משרדי עורכי דין
10.8.21

1. את ההצעות לרכישת הנכס יש להגיש בכתב
למשרדה של הח"מ עד ולא יאוחר מיום 10/08/21
כשהן נקובות בשקלים חדשים.
להצעות יש לצרף המחאה בנקאית לפקודת הח"מ,
על סך השווה ל 10% מסכום ההצעה.
המחאה תחולט במקרה שמציע שהצעתו אושרה
יחזור בו מהצעתו ו/או לא יעמוד בהצעתו ו/או לא יחתום על הסכם מכר
מיד עם קבלת הצעתו.
2. פרטים נוספים אודות הנכס והעתק חוו"ד שמאי מקרקעים (ללא סכום),
ניתן לקבל בפניה לח"מ.

לפרטים נוספים ניתן לפנות:
- דוד עשור, טו"ר
בית הדפוס 20 בניין 1 ירושלים
טל: 052-7196716
מייל: david-asor@walla.co.il
- חגית זיו, עו"ד
בית הדפוס 12 ירושלים
טל: 02-6525064
מייל: hgitzivadv@hotmail.com
Далее
За более подробной информацией по лоту недвижимости аукциона, пожалуйста, обращайтесь к חגית זיו, עו"ד из חגית זיו | משרדי עורכי דין по 02-6525064

דירת מגורים בבניין משותף, ירושלים, רחוב אבשלום חביב 28

каталог
  Предыдущий
Следующий 


Тип имущества דירת מגורים בבניין משותף
Город ירושלים
соседство שכונת תלפיות מזרח (ארמון הנציב)
Адрес רחוב אבשלום חביב 28
последний день для размещения ставки Вторник, 10.8.21, 10:00
блок 30207
участок 11
под-участок 18

теги:

каталог
  Предыдущий
Следующий