קרקע לרכישה בתל אביב מכונס נכסים
יום שני, 2.8.21, 10:00 (שעון ישראל)

1. הצעות כספיות (בש"ח), בצירוף טופס הצעה והסכם מכר,

חתומים בנוח שיימסר על ידי הח"מ (ללא כל שינוי מצד המציע),

יש להגיש בכתב עד ליום 02/08/21

במשרד הח"מ בצרוף המחאה בנקאית או ערבות בנקאית אוטונומית

בתוקף למשך 90 ימים מהמועד האחרון להגשת ההצעות,

בשיעור של 5% מהסכום הכולל של ההצעה, לפקודת הח"מ (להלן "הפקדון")

2. פרטים נוספים ניתן לקבל במשרד הח"מ.


לפרטים נוספים ניתן לפנות:

- יוסי ניר, עו"ד

רחוב שמאי 14, ירושלים

טל: 02-6222331

- יקיר ניידיק, עו"ד

רחוב הברזל 31, תל אביב

טל: 03-6006435

לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל יקיר ניידיק, עו"ד מיקיר ניידיק | משרד עורך דין בטלפון 03-6006435

זכויות חכירה לדורות בקרקע, תל אביב, רחוב בדרך חיים בר-לב

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

להשתתפות לחץ כאן
ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום, הקנייה הינה ישירות מהמוכר המקיים את המכירה, וללא עמלות קנייה או דמי תיווך.

סוג נכס זכויות חכירה לדורות בקרקע
ישוב תל אביב
שכונה שכונת ידידיה
כתובת רחוב בדרך חיים בר-לב
מועד אחרון להגשת הצעות יום שני, 2.8.21, 10:00
גוש 6139
חלקה 58
מגרש 108
גודל 2,842 מ"ר

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא