נכס מסחרי בחיפה מכונס נכסים
עמיד מח'ול | משרד עורכי דין
29.7.21

הצעות יש להגיש במשרד הח"מ עד ליום 29/07/2021 בשעה 17:00
באמצעות טופס הצעת רכישה (שאותו יש לקבל במשרד הח"מ)
ובצירוף שיק בנקאי או ערבות בנקאית ללא תנאי וללא הגבלות תוקף בזמן לפקודת הח"מ בשיעור 10% מסכום ההצעה,
אשר יחולטו שאם המציע יחזור בו מהצעתו,
ובהתאם למפורט במסמכי ההצעה שייחתמו במשרד הח"מ.
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל עמיד מח'ול, עו"ד מעמיד מח'ול | משרד עורכי דין בטלפון 04-9920222

נכס מסחרי בבעלות משותפת, חיפה, רחוב חטיבת 56

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 


סוג נכס נכס מסחרי בבעלות משותפת
ישוב חיפה
כתובת רחוב חטיבת 56
מועד אחרון להגשת הצעות יום חמישי, 29.7.21, 17:00
גוש 10874
חלקה 36
גודל 134 מ"ר

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא