29.7.21

הצעות יש להגיש במשרד הח"מ עד ליום 29/07/2021 בשעה 17:00
באמצעות טופס הצעת רכישה (שאותו יש לקבל במשרד הח"מ)
ובצירוף שיק בנקאי או ערבות בנקאית ללא תנאי וללא הגבלות תוקף בזמן לפקודת הח"מ בשיעור 10% מסכום ההצעה,
אשר יחולטו שאם המציע יחזור בו מהצעתו,
ובהתאם למפורט במסמכי ההצעה שייחתמו במשרד הח"מ.
За более подробной информацией по лоту недвижимости аукциона, пожалуйста, обращайтесь к עמיד מח'ול, עו"ד из עמיד מח'ול | משרד עורכי דין по 04-9920222

נכס מסחרי בבעלות משותפת, חיפה, רחוב חטיבת 56

каталог
  Предыдущий
Следующий 


Тип имущества נכס מסחרי בבעלות משותפת
Город חיפה
Адрес רחוב חטיבת 56
последний день для размещения ставки Четверг, 29.7.21, 17:00
блок 10874
участок 36
размер 134 м2

теги:

каталог
  Предыдущий
Следующий