נכס בתל אביב מעיזבון
אליעד שרגא ושות' | משרד עורכי דין
22.7.21

1. ניתן לראות את הנכס בתיאום מראש עם הח"מ.

2. הצעות לרכישת הנכס יש להגיש על גבי טופס הצעה למשרד הח"מ בכתב,

עד ליום 22/07/2021 בצירוף המחאה בנקאית

לפקודת: "עו"ד אליעד שרגא מנהל עזבון",

בסכום השווה ל-10% מסכום ההצעה המוגשת.

ההמחאה תחולט במקרה שמציע שהצעתו תתקבל יחזור בו מהצעתו,

או יפר תנאי מתנאיה או יפר את תנאי הסכם המכר

עליו יידרש לחתום לאחר הגשת ההצעה.

3. תוקף ההצעה יהיה ל-120 יום לפחות מהמעוד האחרון להגשת ההצעות.

4. לפרטים נוספים ו/או לקבלת טופס הצעה - נא לפנות למשרד הח"מ. 

למידע נוסף
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל אליעד שרגא, עו"ד מאליעד שרגא ושות' | משרד עורכי דין בטלפון 037979999

נכס, תל אביב, רחוב דן לנר 2 פינת מח"ל 51 דירה מספר 10

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 


סוג נכס נכס
ישוב תל אביב
כתובת רחוב דן לנר 2 פינת מח"ל 51 דירה מספר 10
מועד אחרון להגשת הצעות יום חמישי, 22.7.21, 10:00
גוש 7205
חלקה חלקה 50 (בחלק) לדירת מוצמדת חניה
קומה 3

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
נגישות
menu