22.7.21

1. ניתן לראות את הנכס בתיאום מראש עם הח"מ.

2. הצעות לרכישת הנכס יש להגיש על גבי טופס הצעה למשרד הח"מ בכתב,

עד ליום 22/07/2021 בצירוף המחאה בנקאית

לפקודת: "עו"ד אליעד שרגא מנהל עזבון",

בסכום השווה ל-10% מסכום ההצעה המוגשת.

ההמחאה תחולט במקרה שמציע שהצעתו תתקבל יחזור בו מהצעתו,

או יפר תנאי מתנאיה או יפר את תנאי הסכם המכר

עליו יידרש לחתום לאחר הגשת ההצעה.

3. תוקף ההצעה יהיה ל-120 יום לפחות מהמעוד האחרון להגשת ההצעות.

4. לפרטים נוספים ו/או לקבלת טופס הצעה - נא לפנות למשרד הח"מ. 

За более подробной информацией по лоту недвижимости аукциона, пожалуйста, обращайтесь к אליעד שרגא, עו"ד из אליעד שרגא ושות' | משרד עורכי דין по 037979999

נכס, תל אביב, רחוב דן לנר 2 פינת מח"ל 51 דירה מספר 10

каталог
  Предыдущий
Следующий 


Тип имущества נכס
Город תל אביב
Адрес רחוב דן לנר 2 פינת מח"ל 51 דירה מספר 10
последний день для размещения ставки Четверг, 22.7.21, 10:00
блок 7205
участок חלקה 50 (בחלק) לדירת מוצמדת חניה
пол 3

теги:

каталог
  Предыдущий
Следующий