דירה בחיפה מעיזבון
שפר,פרימן משרד עורכי דין
25.7.21

1. תיאור הדירה מפורט בחוות דעת של שמאי מקרקעין

(ללא ציון מחיר וללא עסקאות השוואה), אותה ניתן לקבל במשרד הח"מ.

אולם מובהר כי האמור בחוות הדעת אינו מחייב באופן כלשהו את הח"מ ועל כל מציע לבדוק בעצמו,

על חשבונו ועל אחריותו את כל הבדיקות הדרושות.

2. ביקורים בדירה ניתן לתאם במשרדו של הח"מ.

3. את ההצעות יש להגיש בימים א'-ה' בין השעות 09:00-17:00,

במשרדו של הח"מ, ולא יאוחר מיום 25/07/2021 בשעה 17:00.

4. לקבלת מסמכי המכרז (טופס הצעה, הסכם מכר, חוות דעת שמאי),

יש לפנותת למשרדו של הח"מ.

למידע נוסף
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל דן שפר, עו"ד משפר,פרימן משרד עורכי דין בטלפון 04/8380227

דירה, חיפה, רחוב וולפסון 4

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

עמלת בית המכירות: למידע נוסף

סוג נכס דירה
ישוב חיפה
כתובת רחוב וולפסון 4
מועד אחרון להגשת הצעות יום ראשון, 25.7.21, 17:00
גוש 10910
חלקה 31
תת חלקה 18
קומה 3

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
נגישות
menu