התמחרות אינטרנטית - דירה בנוף הגליל מכונס נכסים
נדב לב, משרד עו"ד
30.9.21

הח"מ אינו מתחייב לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא, והוא שומר לעצמו את הזכויות לערוך מכירה פומבית/התמחרות בין המציעים ו/או לנהל עם כל אחד מהמציעים מו"מ בנפרד ו/או לאשר הרכישה לכל גורם שימצאו לנכון ו/או לדחות את המועד האחרון לקבלת הצעות ו/או להחליט שלא להיענות להצעה כלשהי ו/או לבטל את הליך ההזמנה בטרם אישור העסקה, והכל לפי שיקול דעתו הבלעדי. נוסח ההזמנה המחייב הינו כאמור במסמכי ההזמנה.

על הזמנה זו לא יחולו דיני המכרזים. הח"מ לא ישלם דמי תיווך.
כל מכר כפוף לאישור בית המשפט המחוזי מרכז בלוד.

למידע נוסף
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל עו"ד אביחי אליהו מנדב לב, משרד עו"ד בטלפון 073-7925760

דירה, נוף הגליל (נצרת עלית לשעבר), רחוב דליה 8

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
נמכר: 
עמלת בית המכירות: למידע נוסף

סוג נכס דירה
ישוב נוף הגליל (נצרת עלית לשעבר)
כתובת רחוב דליה 8
מועד אחרון להגשת הצעות יום רביעי, 1.9.21, 14:00
גוש 17754
חלקה 6
תת חלקה 66
גודל 97.66 מ"ר

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא