דירה בקרית חיים מכונס נכסים
אורן סולן | משרד עורכי דין
1.8.21

- הצעות לרכישת זכויות לדירת מגורים
- הצעות בכתב יש למסור במשרדי הח"מ עד ליום 01/08/2021
בצרוף ערבות בנקאית בשיעור של 10% משווי ההצעה.

לפרטים נוספים ניתן לפנות:
- אורן סולן, עו"ד
שדרות פל ים 2
04-8668881
- אלון אלדר, עו"ד
מרחוב ביאליק 3, חיפה
052-2414104
למידע נוסף
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל אורן סולן, עו"ד מאורן סולן | משרד עורכי דין בטלפון 04-8668881

דירה, קרית חיים, רחוב הגדוד העברי 69

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 


סוג נכס דירה
ישוב קרית חיים
כתובת רחוב הגדוד העברי 69
מועד אחרון להגשת הצעות יום ראשון, 1.8.21, 11:00
גוש 11581
חלקה 86
תת חלקה 5

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא