דירה ברמת גן מכונס נכסים
ליאת נח | משרד עורכי דין
22.7.21

- את הצעות הרכישה יש להגיש בכתב בצרוף שיק בנקאי
לפקודת הח"מ בשווי 10% מסכום ההצעה (להלן: הפקדון),
וזאת עד ליום 22/07/2021 בשעה 13:00
- הזוכה יידרש לחתום על הסכם מכר המתייחס לנכס,
אשר את נוסחו ניתן לקבל במשרדי הח"מ.

לפרטים נוספים אודות הנכס ניתן לפנות: 
- דוד מלניק, עו"ד
רחוב ארלוזרוב 62, תל אביב
טל: 03-6206444
- ליאת נח, עו"ד
רחוב קרליבך 20, תל אביב
טל: 03-5618171
למידע נוסף
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל ליאת נח, עו"ד מליאת נח | משרד עורכי דין בטלפון 03-5618171

דירה, רמת גן, רחוב שלם 16

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 


סוג נכס דירה
ישוב רמת גן
כתובת רחוב שלם 16
מועד אחרון להגשת הצעות יום חמישי, 22.7.21, 13:00
גוש 6142
חלקה 92
תת חלקה 7

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא