דירה בתל אביב מכונס נכסים
25.7.21

- על כל משתתף בהתמחרות להגיש הצעה בכתב למשרדי הח"מ

עד ליום 25/07/2021 בשעה 17:00

בצירוף 10% מגובה הצעתו בשיק בנקאי או בערבות בנקאית שיחולטו במידה

ואותו מציג יזכה בהתחרות ולא יממש את הצעתו.


הצעות בצירוף שיק בנקאי כמצוין לעיל יש להגיש למשרדי הח"מ:
- דלית מסר
רחוב הרכבת 58, מגדל אלקטרה, תל אביב
טל: 073-7055888
- עודד פסקל, עו"ד
רחוב בן גוריון 1 בני ברק
טל: 03-6188588
מיייל: oded@gplaw.co.il

למידע נוסף
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל עודד פסקל, עו"ד מעודד פסקל | משרד עורכי-דין ונוטריון בטלפון 03-6188588

דירה, תל אביב, רחוב פרלוק 13

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 


סוג נכס דירה
ישוב תל אביב
כתובת רחוב פרלוק 13
מועד אחרון להגשת הצעות יום ראשון, 25.7.21, 17:00
גוש 6886
חלקה 13
תת חלקה 25

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא