בית מגורים צמוד קרקע בכפר סבא מעיזבון
19.12.21

- הצעות לרכישת הנכס יש להמציא למשרדי הח"מ במעטפת סגורה במסירה ידנית,

בצירוף שיק בנקאי לפקודת ליאור פליק עו"ד ו/או אורי צפת עו"ד מנהלי העזבון,

בסך של 10% מהמחיר המוצע עד ליום 19/12/2021 שעה 12:00

הצעה שלא תצורף לה המחאה בנקאית תוחזר למציע.

- על המציע האחריות לבדוק את מצבו הפיזי ו/או התכנוני ו/או המשפטי של הנכס

ייעודו ואת מצב רישום הזכויות לגביו בכל רשות ממלכתית, עירונית או אחרת

ולכונס הנכסים לא תהא כל אחריות לכך.

- הנכס יוצג למתעניינים ביום ב' 06/12/21 בין השעות 16:00-18:00לפרטים נוספים ניתן לפנות: 

- אורי צפת, עו"ד 

דרך נמיר 29, תל אביב

טל: 03-6918356

מייל: teah@zfat-law.co.il


- ליאור פליק, עו"ד

שדרות המגינים 53, חיפה

טל: 04-8555027

מייל: faliklior@pogs-law.co.il

למידע נוסף
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל ליאור פליק, עו"ד, נוטריון מליאור פליק | משרד עורכי דין ונוטריון בטלפון 04-8555027

בית מגורים צמוד קרקע, 3 חדרים, כפר סבא, רחוב ההגנה 7

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 


סוג נכס בית מגורים צמוד קרקע
ישוב כפר סבא
כתובת רחוב ההגנה 7
מועד אחרון להגשת הצעות יום ראשון, 19.12.21, 12:00
גוש 6429
חלקה 96
תת חלקה 2
חדרים 3

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא