בית מגורים בכפר סבא מעיזבון
יום חמישי, 29.7.21, 14:00 (שעון ישראל)

- הצעות לרכישת הנכס יש להמציא למשרדי הח"מ במעטפת סגורה במסירה ידנית,

בצירוף שיק בנקאי לפקודת ליאור פליק עו"ד ו/או אורי צפת עו"ד מנהלי העזבון,

בסך של 10% מהמחיר המוצע עד ליום 29/07/2021 שעה 14:00

הצעה שלא תצורף לה המחאה בנקאית תוחזר למציע.

- על המציע האחריות לבדוק את מצבו הפיזי ו/או התכנוני ו/או המשפטי של הנכס

ייעודו ואת מצב רישום הזכויות לגביו בכל רשות ממלכתית, עירונית או אחרת

ולכונס הנכסים לא תהא כל אחריות לכך.


לפרטים נוספים ניתן לפנות: 

- אורי צפת, עו"ד 

דרך נמיר 29, תל אביב

טל: 03-6918356

מייל: teah@zfat-law.co.il

- ליאור פליק, עו"ד

שדרות המגינים 53, חיפה

טל: 04-8555027

מייל: faliklior@pogs-law.co.il

לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל ליאור פליק, עו"ד, נוטריון מליאור פליק | משרד עורכי דין ונוטריון בטלפון 04-8555027

בית מגורים צמוד קרקע, 3 חדרים, כפר סבא, רחוב ההגנה 7

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

להשתתפות לחץ כאן
ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום, הקנייה הינה ישירות מהמוכר המקיים את המכירה, וללא עמלות קנייה או דמי תיווך.

סוג נכס בית מגורים צמוד קרקע
ישוב כפר סבא
כתובת רחוב ההגנה 7
מועד אחרון להגשת הצעות יום חמישי, 29.7.21, 14:00
גוש 6429
חלקה 96
תת חלקה 2
חדרים 3

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא