29.7.21

- הצעות לרכישת הנכס יש להמציא למשרדי הח"מ במעטפת סגורה במסירה ידנית,

בצירוף שיק בנקאי לפקודת ליאור פליק עו"ד ו/או אורי צפת עו"ד מנהלי העזבון,

בסך של 10% מהמחיר המוצע עד ליום 29/07/2021 שעה 14:00

הצעה שלא תצורף לה המחאה בנקאית תוחזר למציע.

- על המציע האחריות לבדוק את מצבו הפיזי ו/או התכנוני ו/או המשפטי של הנכס

ייעודו ואת מצב רישום הזכויות לגביו בכל רשות ממלכתית, עירונית או אחרת

ולכונס הנכסים לא תהא כל אחריות לכך.


לפרטים נוספים ניתן לפנות: 

- אורי צפת, עו"ד 

דרך נמיר 29, תל אביב

טל: 03-6918356

מייל: teah@zfat-law.co.il

- ליאור פליק, עו"ד

שדרות המגינים 53, חיפה

טל: 04-8555027

מייל: faliklior@pogs-law.co.il

Подробнее
За более подробной информацией по лоту недвижимости аукциона, пожалуйста, обращайтесь к ליאור פליק, עו"ד, נוטריון из ליאור פליק | משרד עורכי דין ונוטריון по 04-8555027

בית מגורים צמוד קרקע, 3 комнаты, כפר סבא, רחוב ההגנה 7Тип имущества בית מגורים צמוד קרקע
Город כפר סבא
Адрес רחוב ההגנה 7
последний день для размещения ставки Четверг, 29.7.21, 14:00
блок 6429
участок 96
под-участок 2
комнаты 3

теги: