נכס במבשרת ציון מכונסי נכסים
גיל אפרתי ושות' משרד עורכי דין
1.8.21

1. הצעות לרכישת הנכס יש להגיש בכתב למשרד הח"מ על גבי טופס הצעה לא יאוחר מיום 01/08/21 שעה 15:00 בצירוף המחאה בנקאית או ערבות בנקאית בסך 10% מסכום ההצעה.
2. ניתן לקבל פרטים אודות הנכס לרבות תיק למתעניין הכולל את מסמכי המכר בתיאום עם הח"מ.

עו"ד גיל אפרתי, כונס נכסים
רחוב עם ועולמו 3 קומה 4, י-ם
טל: 02-6523322 פקס: 02-6522202
דוא"ל: office@efratilaw.co.il

עו"ד יעקב אמסטר, כונס נכסים
רחוב יפו 216, י-ם
טל: 02-5000077 פקס: 025383733
דוא"ל: main@amser-adv.co.il
למידע נוסף
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל גיל אפרתי מגיל אפרתי ושות' משרד עורכי דין בטלפון 02- 6523322

מגרש עליו מבנים שונים, מבשרת ציון, רחוב הראשונים 9

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 


סוג נכס מגרש עליו מבנים שונים
ישוב מבשרת ציון
כתובת רחוב הראשונים 9
מועד אחרון להגשת הצעות יום ראשון, 1.8.21, 15:00
גוש 30467
חלקה חלק מחלקה 11

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא