נכס במבשרת ציון מכונסי נכסים
יום ראשון, 1.8.21, 15:00 (שעון ישראל)

1. הצעות לרכישת הנכס יש להגיש בכתב למשרד הח"מ על גבי טופס הצעה לא יאוחר מיום 01/08/21 שעה 15:00 בצירוף המחאה בנקאית או ערבות בנקאית בסך 10% מסכום ההצעה.
2. ניתן לקבל פרטים אודות הנכס לרבות תיק למתעניין הכולל את מסמכי המכר בתיאום עם הח"מ.

עו"ד גיל אפרתי, כונס נכסים
רחוב עם ועולמו 3 קומה 4, י-ם
טל: 02-6523322 פקס: 02-6522202
דוא"ל: office@efratilaw.co.il

עו"ד יעקב אמסטר, כונס נכסים
רחוב יפו 216, י-ם
טל: 02-5000077 פקס: 025383733
דוא"ל: main@amser-adv.co.il
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל גיל אפרתי מגיל אפרתי ושות' משרד עורכי דין בטלפון 02- 6523322

מגרש עליו מבנים שונים, מבשרת ציון, רחוב הראשונים 9

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

להשתתפות לחץ כאן
ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום, הקנייה הינה ישירות מהמוכר המקיים את המכירה, וללא עמלות קנייה או דמי תיווך.

סוג נכס מגרש עליו מבנים שונים
ישוב מבשרת ציון
כתובת רחוב הראשונים 9
מועד אחרון להגשת הצעות יום ראשון, 1.8.21, 15:00
גוש 30467
חלקה חלק מחלקה 11

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא