1.8.21

- עפ"י מכתב שהתקבל מבאי כוחה של האגודה,

הנחלה כוללת בנוסף לאמור לעיל,

חלקות נוספות - באזור המחנה חלקות מס' 3 ו-6 בשטח של כ-11 דונם,

באזור הכניסה למושב: חלקה 29 בשטח של כ-6 דונם,

מצפון לכביש 77 חלקות מס' 26 ו-28 בשטח של כ-22 דונם,

בשטח הר דרומי- חלקה מס' 43 בשטח של כ-6 דונם נטועה זיתים,

בשטח הר דרומי, חלקה עודפת בשטח בשטח של כ-6.8 דונם נטועה זיתים,

במרכז המושב בשטח המיועד למבני ציבור מכלאות של עדר בקשר בשטח של כ- 10 דונם.

- כל המעוניין להציע הצעה לרכישת הזכויות בנחלה, מוזמן בזה להגיש לח"מ,

עד ליום 01/08/2021 בשעה 12:00

הצעה בכתב לרכישת הזכויות בנחלה, לפי חוזה מכר וטופס הצעה,

שניתן לקבלם אצל הח"מ. בהצעה יש לנקוב בסכום הרכישה המוצע,

ולהבטחתה יש לצרף המחאה בנקאית לטובת כונס הנכסים

הרשמי ע"ס 10% מסכום ההצעה, להטחת מימושה.

ערבות זו תחולט במידה והמציע /זוכה, יחזור בו מהצעתו.

- לקבלת פרטים, טופס הצעה ונוסח מכר,
נא לפנות למשרדו של הח"מ,  
בשדרות פלי"ם 16, חיפה 33101
טלפון:  04-8677565
מייל: lawnesh@zahav.net.il

Подробнее
За более подробной информацией по лоту недвижимости аукциона, пожалуйста, обращайтесь к נפתלי נשר, עו"ד из נפתלי נשר | משרד עורכי דין по 04-8677565

בנחלה חקלאית, מושב ציפורי, נחלה חקלאית (מס' 29)

каталог
  Предыдущий
Следующий 


Тип имущества בנחלה חקלאית
Город מושב ציפורי
Адрес נחלה חקלאית (מס' 29)
последний день для размещения ставки Воскресенье, 1.8.21, 12:00
блок 17618
участок 3
размер 198 м2
Примечания נחלה הכוללת בית מגורים בשטח של כ-198 מ"ר,
סככה פתוחה ולול פטמים שטח של כ-5.5 דונם
(מתוכם כדונם בייעוד למגורים והשאר בייעד חקלאי)

теги:

каталог
  Предыдущий
Следующий