- המגרש פנוי, ריק ומצוי באזור התעסוקה המערבי בהרצליה
(בסמוך לקומפלקס מיקוסופט החדש)
- חוברת הצעה הכוללת פירוט בדבר תנאי ההזמנה להציע הצעות,
טופס הצעה בלתי חוזרת, טופס הסכם המכר, פירוט אודות הממכר
ומסכים נוספים ניתן לרכוש במשרדי הח"מ
תמורת סך של 1000 ש"ח (כולל מע"מ) אשר לא יוחזר.
- ניתן להגיש הצעות אך ורק באמצעות חוברת ההצעה
עד ליום 05/08/2021 בשעה 16:00 במשרדי הח"מ
- לרכישת חוברת ההצעה ולתיאום סיור במגרש
ניתן לפנות במייל: noa@levy-adv.co.il
לעו"ד נועה גנץ ממשרדו של הח"מ
Подробнее
За более подробной информацией по лоту недвижимости аукциона, пожалуйста, обращайтесь к הילה נאור, עו"ד из לוי טילר | נרדיה | הר-צבי | ברא״ז ושות׳ - חברת עורכי דין по 03-5272164

מגרש למסחר ותעסוקה, הרצליה, מתחם התעסוקה המערבי בהרצליה

каталог
  Предыдущий
Следующий 


Тип имущества מגרש למסחר ותעסוקה
Город הרצליה
Адрес מתחם התעסוקה המערבי בהרצליה
последний день для размещения ставки Четверг, 5.8.21, 16:00
блок 6591
участок 50
номер участка 4009
размер 1,8 м2
Примечания לפי תוכנית הר/מק/2030/א

теги:

каталог
  Предыдущий
Следующий