מגרש מסחרי בהרצליה מכונס נכסים
יום חמישי, 5.8.21, 16:00 (שעון ישראל)

- המגרש פנוי, ריק ומצוי באזור התעסוקה המערבי בהרצליה
(בסמוך לקומפלקס מיקוסופט החדש)
- חוברת הצעה הכוללת פירוט בדבר תנאי ההזמנה להציע הצעות,
טופס הצעה בלתי חוזרת, טופס הסכם המכר, פירוט אודות הממכר
ומסכים נוספים ניתן לרכוש במשרדי הח"מ
תמורת סך של 1000 ש"ח (כולל מע"מ) אשר לא יוחזר.
- ניתן להגיש הצעות אך ורק באמצעות חוברת ההצעה
עד ליום 05/08/2021 בשעה 16:00 במשרדי הח"מ
- לרכישת חוברת ההצעה ולתיאום סיור במגרש
ניתן לפנות במייל: noa@levy-adv.co.il
לעו"ד נועה גנץ ממשרדו של הח"מ
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל הילה נאור, עו"ד מלוי טילר | נרדיה | הר-צבי | ברא״ז ושות׳ - חברת עורכי דין בטלפון 03-5272164

מגרש למסחר ותעסוקה, הרצליה, מתחם התעסוקה המערבי בהרצליה

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

להשתתפות לחץ כאן
ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום, הקנייה הינה ישירות מהמוכר המקיים את המכירה, וללא עמלות קנייה או דמי תיווך.

סוג נכס מגרש למסחר ותעסוקה
ישוב הרצליה
כתובת מתחם התעסוקה המערבי בהרצליה
מועד אחרון להגשת הצעות יום חמישי, 5.8.21, 16:00
גוש 6591
חלקה 50
מגרש 4009
גודל 1.8 מ"ר
הערות לפי תוכנית הר/מק/2030/א

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא