זכויות בנכס מקרקעין בירכא מכונס נכסים
יצחק רייס | משרד עו"ד ורו"ח
15.8.21

1. הצעות לרכישת הנכסים ו/או חלקם יש להגיש במסירה אישית על גבי טופס הצעה,

עד 15/08/2021 בשעה 12:00

2. ההצעה תהא נקובה בשקלים חדשים, לסכום ההצעה יש לצרף מס כרך מוסף.

ניתן לקבל את מסמכי המכירה הכוללים: טופס הצעה, נוסח ערבות בנקאית, ונוסח הסכם מכר באמתעות פניה למשרד הח"מ.

3. מציע שהצעתו תתקב, יידרש לחתום על הסכם מכר

בנוסח המצוי במשרדי הח"מ.

4. ניתן לערוך סיור במקרקעין בתיאום מראש על משרדי הח"מ.


לפרטים נוספים ניתן לפנות:

- רון אברמוב, עו"ד

רחוב הרצליה 18, חיפה

טל: 04-8517505

מייל: r@avlaw.co.il

- יצחק רייס, עו"ד (רו"ח)

דרך המרכז 3 , ראש פינה

טל: 072-2463031

מייל: isaac@riselaw.co.il

למידע נוסף
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל יצחק רייס, עו"ד מיצחק רייס | משרד עו"ד ורו"ח בטלפון 072-2463031

קרקע חקלאית

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 


סוג נכס קרקע חקלאית
מועד אחרון להגשת הצעות יום ראשון, 15.8.21, 12:00
גוש 18917
חלקה חלק מחלקות 19-20
גודל 3,817 מ"ר

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
נגישות
menu