15.8.21

1. הצעות לרכישת הנכסים ו/או חלקם יש להגיש במסירה אישית על גבי טופס הצעה,

עד 15/08/2021 בשעה 12:00

2. ההצעה תהא נקובה בשקלים חדשים, לסכום ההצעה יש לצרף מס כרך מוסף.

ניתן לקבל את מסמכי המכירה הכוללים: טופס הצעה, נוסח ערבות בנקאית, ונוסח הסכם מכר באמתעות פניה למשרד הח"מ.

3. מציע שהצעתו תתקב, יידרש לחתום על הסכם מכר

בנוסח המצוי במשרדי הח"מ.

4. ניתן לערוך סיור במקרקעין בתיאום מראש על משרדי הח"מ.


לפרטים נוספים ניתן לפנות:

- רון אברמוב, עו"ד

רחוב הרצליה 18, חיפה

טל: 04-8517505

מייל: r@avlaw.co.il

- יצחק רייס, עו"ד (רו"ח)

דרך המרכז 3 , ראש פינה

טל: 072-2463031

מייל: isaac@riselaw.co.il

Подробнее
За более подробной информацией по лоту недвижимости аукциона, пожалуйста, обращайтесь к יצחק רייס, עו"ד из יצחק רייס | משרד עו"ד ורו"ח по 072-2463031

מקרקעין בייעוד תעשיה ומסחר וחקלאי, ירכאТип имущества מקרקעין בייעוד תעשיה ומסחר וחקלאי
Город ירכא
последний день для размещения ставки Воскресенье, 15.8.21, 13:00
блок 18887
участок חלק מחלקה 31
размер 1 673 м2

теги: