קרקע בבאר טוביה מכונס נכסים
עמיחי נביאי | משרד עורכי דין
11.8.21

1. הצעות יש להגיש עד לתאריך 11/08/2021

2. בצירוף המחאה בנקאית בסך 10% מגובה ההצעה.

משוכה לפקודת גזברות הוצאה לפועל

(ניתן להגיש הצעה לנכס אחד בלבד או לשניהם גם יחד).

3. המכירה כפופה לאישור ראש ההוצאה לפועל בתל אביב

תיק הוצאה לפועל: 514851-03-17

4. לפרטים נוספים יש לפנות למשרד עו"ד נביאי,

בטלפון: 03-5325327

במייל: amihai@nevii-law.co.il

ולציין מספר תיק הוצאה לפועל.

למידע נוסף
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל עמיחי נביאי, עו"ד מעמיחי נביאי | משרד עורכי דין בטלפון 03-5325327

קרקע, באר טוביה

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 


סוג נכס קרקע
ישוב באר טוביה
מועד אחרון להגשת הצעות יום רביעי, 11.8.21, 11:00
גוש 553
חלקה 10
הערות 125/8 חלקים של קרקע

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא