25.7.21

- את נוסח ההצעה והעתק הסכם מכר על נספחיו

עליו יידרש הזוכה לחתום ניתן יהיה לקבל,

החל מיום 11/07/2021 בימי א'-ה' בין השעות 09:00-17:00

כנגד תשלום בסך של 200 שקלים בצירוף מע"מ,

שלא יוחזר בשום מקרה, במשרד הח"מ,

הנמצא בבניין שערי העיר קומה 5 רחוב יפו 216 ירושלים

טל: 02-5008010
- הצעות בכתב יש להגיש עד ליום 25/07/2021 בשעה 12:00 במשרד הח"מ,
במעטפה סגורה, אך ורק על גבי מסמך ההצעה בליווי הסכם על נספחיו חתום
ובצרוף שיק בנקאי בסכום של 10% מגובה ההצעה.

За более подробной информацией по лоту недвижимости аукциона, пожалуйста, обращайтесь к שמואל זוסמן, עו"ד из שמואל זוסמן | עורך דין по 02-5000077

דירה, ירושלים, רחוב סמטת יעבץ 6

каталог
  Предыдущий
Следующий 


Тип имущества דירה
Город ירושלים
соседство מרכז העיר
Адрес רחוב סמטת יעבץ 6
последний день для размещения ставки Воскресенье, 25.7.21, 12:00
блок 30049
участок 31
под-участок 10
Примечания דירה + גג מוצמד וזכויות בנייה
לפי הסכם מכר והסכם שיתוף

теги:

каталог
  Предыдущий
Следующий