דו משפחתי בתל אביב מכונס נכסים
5.8.21

1. את חוברת ההזמנה להציע הצעות ניתן לרכוש במשרד הח"מ

בימים א'-ה' בין השעות 09:00- 17:00 בתיאום טלפוני מראש.

2. ביקורים בנכס ייערכו בתיאום טלפוני מראש עם הח"מ ו/או עם מי מטעמו,
ועל פי דרישה.
3. הצעות לרכישת הנכס יש למסור במשרד הח"מ, במסירה אישית,
במעטפה סגורה עליה יירשם "הצעה לרכישת מקרקעין בתל אביב",
וכן שם המציע וזאת לא יאוחר מיום 05/08/2021 בשעה 15:00,
בצירוף המסמכים הבאים:
- כל עמודי חוברת ההזמנה להציע הצעות, כשהם חתומים ע"י המציע בשולי על עמוד.
- חוזה המכר המצורף לחוברת על נספחיו, כשהוא חתום ומשולם בהתאם להוראות הכתובות בחוברת ההזמנה להציע הצעות.
- המחאה בנקאית או ערבות בנקאית (בנוסח המצורף לחוברת ההזמנה להציע המעות בלבד),
ערוכה לפקודת "ארז נפתלי, עורך דין", שהונפקה בסניף בנק בישראל של מוסד בנקאי ישראלי מוכר,
בשיעור של 5% (חמישה) אחוזים מסכום התמורה הנקוב בהצעת המציע בש"ח.
4. ככל שתתקיים התמחרות, הרי שהיא תתקיים עד 30 ימים לאחר המועד האחרון להגשת הצעות, כמפורט לעיל.
5. לפרטים נוספים, ניתן לפנות למשרד הח"מ.

למידע נוסף
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל ארז נפתלי, עו"ד מנפתלי ושות' | משרד עורכי דין ונוטריון בטלפון 09-8801999

בית צמוד קרקע דו משפחתי, תל אביב, רחוב מורשת 3 א'

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 


סוג נכס בית צמוד קרקע דו משפחתי
ישוב תל אביב
כתובת רחוב מורשת 3 א'
מועד אחרון להגשת הצעות יום חמישי, 5.8.21, 15:00
גוש 6625
חלקה 806
תת חלקה 4-3

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
נגישות
menu