5.8.21

1. את חוברת ההזמנה להציע הצעות ניתן לרכוש במשרד הח"מ

בימים א'-ה' בין השעות 09:00- 17:00 בתיאום טלפוני מראש.

2. ביקורים בנכס ייערכו בתיאום טלפוני מראש עם הח"מ ו/או עם מי מטעמו,
ועל פי דרישה.
3. הצעות לרכישת הנכס יש למסור במשרד הח"מ, במסירה אישית,
במעטפה סגורה עליה יירשם "הצעה לרכישת מקרקעין בתל אביב",
וכן שם המציע וזאת לא יאוחר מיום 05/08/2021 בשעה 15:00,
בצירוף המסמכים הבאים:
- כל עמודי חוברת ההזמנה להציע הצעות, כשהם חתומים ע"י המציע בשולי על עמוד.
- חוזה המכר המצורף לחוברת על נספחיו, כשהוא חתום ומשולם בהתאם להוראות הכתובות בחוברת ההזמנה להציע הצעות.
- המחאה בנקאית או ערבות בנקאית (בנוסח המצורף לחוברת ההזמנה להציע המעות בלבד),
ערוכה לפקודת "ארז נפתלי, עורך דין", שהונפקה בסניף בנק בישראל של מוסד בנקאי ישראלי מוכר,
בשיעור של 5% (חמישה) אחוזים מסכום התמורה הנקוב בהצעת המציע בש"ח.
4. ככל שתתקיים התמחרות, הרי שהיא תתקיים עד 30 ימים לאחר המועד האחרון להגשת הצעות, כמפורט לעיל.
5. לפרטים נוספים, ניתן לפנות למשרד הח"מ.

За более подробной информацией по лоту недвижимости аукциона, пожалуйста, обращайтесь к ארז נפתלי, עו"ד из נפתלי ושות' | משרד עורכי דין ונוטריון по 09-8801999

בית צמוד קרקע דו משפחתי, תל אביב, רחוב מורשת 3 א'

каталог
  Предыдущий
Следующий 


Тип имущества בית צמוד קרקע דו משפחתי
Город תל אביב
Адрес רחוב מורשת 3 א'
последний день для размещения ставки Четверг, 5.8.21, 15:00
блок 6625
участок 806
под-участок 4-3

теги:

каталог
  Предыдущий
Следующий