מגרש בייעוד למשרדים בגבעת שמואל מכונס נכסים
יום שני, 9.8.21, 17:00 (שעון ישראל)

- חוברת הצעה הכוללת פירוט בדבר תנאי ההזמנה להציע הצעות,

טופס הצעה בלתי חוזרת, נוסח הסכם מכר, פירוט אודות הממכר

ומסמכים נוספים ניתן לקבל באמצעות פניה במייל לכתובת: elad@adv-levy.co.il

לידי עו"ד אלעד חרלופסקי, ממשרדו של כונס הנכסים.

- הצעות לרכישת הממכר יש להגיש במשרד הכונס ( בתיאום מראש),

באמצעות חוברת ההצעה עד ליום שני 09/08/2021 בשעה 17:00 בצירוף,

המחאה בנקאית/ערבות בנקאית אוטונומית לפקודת כונס הנכסים,

בתוקף לשישה חודשים, על סך השווה ל-10% מהסכום המוצע.

שינוי אשר ייעשה בהסכם המכר או הטופס ההצעה, עלול להביא לפסילת ההצעה.

לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל ליאור הר צבי, עו"ד מלוי טילר | נרדיה | הר-צבי | ברא״ז ושות׳ - חברת עורכי דין בטלפון 03-5272164

מגרש, גבעת שמואל

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

להשתתפות לחץ כאן
ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום, הקנייה הינה ישירות מהמוכר המקיים את המכירה, וללא עמלות קנייה או דמי תיווך.

סוג נכס מגרש
ישוב גבעת שמואל
מועד אחרון להגשת הצעות יום שני, 9.8.21, 17:00
גוש 6189
חלקה 648
גודל 602 מ"ר

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא