מגרש בייעוד למשרדים בגבעת שמואל מכונס נכסים
9.8.21

- חוברת הצעה הכוללת פירוט בדבר תנאי ההזמנה להציע הצעות,

טופס הצעה בלתי חוזרת, נוסח הסכם מכר, פירוט אודות הממכר

ומסמכים נוספים ניתן לקבל באמצעות פניה במייל לכתובת: elad@adv-levy.co.il

לידי עו"ד אלעד חרלופסקי, ממשרדו של כונס הנכסים.

- הצעות לרכישת הממכר יש להגיש במשרד הכונס ( בתיאום מראש),

באמצעות חוברת ההצעה עד ליום שני 09/08/2021 בשעה 17:00 בצירוף,

המחאה בנקאית/ערבות בנקאית אוטונומית לפקודת כונס הנכסים,

בתוקף לשישה חודשים, על סך השווה ל-10% מהסכום המוצע.

שינוי אשר ייעשה בהסכם המכר או הטופס ההצעה, עלול להביא לפסילת ההצעה.

למידע נוסף
לפרטים נוספים לגבי הנכס או המכירה ניתן לפנות ל ליאור הר צבי, עו"ד מלוי טילר | נרדיה | הר-צבי | ברא״ז ושות׳ - חברת עורכי דין בטלפון 03-5272164

מגרש, גבעת שמואל

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 


סוג נכס מגרש
ישוב גבעת שמואל
מועד אחרון להגשת הצעות יום שני, 9.8.21, 17:00
גוש 6189
חלקה 648
גודל 602 מ"ר

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
נגישות
menu